Now showing items 1-1 of 1

    • Przewrotność współczesnych finansów 

      Dec, Paweł; Fierla, Andrzej; Adamska, Agata; Sokół, Hanna; Wierzbicka, Ewa; Grygiel-Tomaszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016)
      W monografii pt. Przewrotność współczesnych finansów przeprowadzono analizę istotnych problemów z obszaru finansów i ekonomii, które były zarówno aktualne, jak i niepoddane krytycznej analizie przez innych autorów. Dlatego ...