Witamy w Cyfrowym Otwartym Repozytorium COR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które zawiera publikacje dorobku naukowego pracowników i współpracowników SGH. Są one udostępniane w otwartym dostępie (Open Access) co oznacza, że korzystanie z nich (przeglądanie czy ściąganie) jest bezpłatne i odbywa się zgodnie ze wskazaną przez autora – deponenta licencją.

Deponent, czyli pracownik lub współpracownik SGH, dysponujący adresem mailowym SGH (koniecznym do rejestracji i logowania), może umieścić w Repozytorium opublikowane przez siebie artykuły, książki, rozdziały w książkach, materiały dydaktyczne czy materiały konferencyjne. Wymagana jest do tego zgoda wydawcy danej publikacji. Doktoranci i wybrani magistranci mogą w nim również zdeponować swoje prace: rozprawy doktorskie oraz wyróżnione prace magisterskie.

Deponent w procesie deponowania tekstu w repozytorium wybiera licencję, zgodnie z którą udostępnia swoją publikację. Może to być jedna z licencji Creative Commons lub zasada dozwolonego użytku.

Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej, np. przez Google Scholar. Przekłada się to bezpośrednio na łatwość znalezienia materiałów w sieci, a więc na cytowalność i indeks Hirscha.

Repozytorium działa na oprogramowaniu DSpace.

Zapraszamy do deponowania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium.

 • Systemy walutowe współczesnego świata 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
 • Ekonomiczny wymiar otwartych danych - pomiędzy mitem a rzeczywistością 

  Janowska, Anna Anetta (2016)
  Obecnie przyjmuje się, że idea otwartości jest kluczowa dla zrozumienia potencjału ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, zarówno w ujęciu społecznym i politycznym, jak i gospodarczym. Co więcej, uważa ...
 • Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period 

  Łazor, Jerzy (2017)
  The article analyses the evolution of geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and ...
 • Wywóz polskiego sprzętu do Palestyny w okresie międzywojennym 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Gajt, 2010)
  Artykuł opisuje handel bronią (w tym jej przemyt) między Drugą Rzecząpospolitą a Palestyną. Handel ten pojawił się w drugiej połowie lat 30. jako forma wsparcia projektu syjonistycznego przez polskie władze.
 • Przemysły kultury w erze dostępu 

  Janowska, Anna Anetta (2017)
  Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. ...

zobacz więcej