Help

To krótkie wprowadzenie do obsługi repozytorium składa się z kilku części:

Przeglądanie repozytorium

przeglądaj - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania

Repozytorium można przeglądać według podstawowych informacji o znajdujących się w nim zasobach. Zdefiniowane filtry umożliwiają przeglądanie według daty wydania, autorstwa, tytułu, tematu oraz afiliacji. Można przeglądać całą zawartość repozytorium (opcja „całe repozytorium”) lub jej część (po przejściu do wybranej kolekcji uaktywania się opcja „ta kolekcja”).

Ilustracja nr 1 prezentuje przykładową zawartość fragmentu strony zawierającej odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania.

Po wybraniu rodzaju przeglądania, można łatwo przechodzić do szczegółowych wyników. Na przykład filtrowanie według autorstwa pozwala wybrać pierwszą literę lub wpisać kilka pierwszych liter nazwiska autora (ilustracja nr 2). Analogicznie obsługuje się mechanizm przeglądania w wypadku pozostałych kryteriów.

Ilustracja 2. Filtrowanie według autorstwa

Jak dodawać do repozytorium (pierwszy sposób)

W menu bocznym, w polu Moje konto, należy kliknąć Dodawanie pozycji.

Moje konto

Ilustracja 1. Boczny panel „Moje konto”

Pierwszym krokiem jest określenie kolekcji, w której będzie zapisana dodawana pozycja.

Wybór kolekcji

Ilustracja 2. Wybór kolekcji

W kolejnych dwóch krokach należy podać jak najwięcej informacji opisujących dodawany materiał. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi – muszą być wypełnione, aby pozycja została dodana.

Opisywanie pozycji, część 1

Ilustracja 3. Opisywanie pozycji, część 1

Opisywanie pozycji, część 2

Ilustracja 4. Opisywanie pozycji, część 2

Następny krok to przesłanie dodawanego pliku, który można opatrzyć krótkim opisem. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Dodawanie pliku

Ilustracja 5. Dodawanie pliku

Przed zakończeniem dodawania materiału, można udzielić do niego licencji.

Udzielanie licencji

Ilustracja 6. Udzielanie licencji

Po określeniu licencji, pojawi się prośba o przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Sprawdzenie poprawności

Ilustracja 7. Sprawdzenie poprawności

Naciśnięcie przycisku Rejestracja dodawania kończy proces dodawania – materiał jest przesyłany do weryfikacji przez redaktora repozytorium.

Koniec procesu dodawanie

Ilustracja 8. Koniec procesu dodawania

Jak dodawać do repozytorium (drugi sposób)

Nawigując po strukturze repozytorium należy prześć do kolekcji, w której będzie zapisana dodawana pozycja. Następnie używając odnośnika „Dodaj nową pozycję do tej kolekcji” uruchamia się dodawanie nowego dokumentu (pozycji).

Wybór kolekcji

Ilustracja 1. Wybór kolekcji

Właściwy proces dodawania polega na opisaniu – w dwóch kolejnych dwóch krokach – dodawanego materiału. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi – muszą być wypełnione, aby pozycja została dodana.

Opisywanie pozycji, część 1

Ilustracja 2. Opisywanie pozycji, część 1

Opisywanie pozycji, część 2

Ilustracja 3. Opisywanie pozycji, część 2

Następny krok to przesłanie dodawanego pliku, który można opatrzyć krótkim opisem. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Dodawanie pliku

Ilustracja 4. Dodawanie pliku

Przed zakończeniem dodawania materiału można udzielić do niego licencji.

Udzielanie licencji

Ilustracja 5. Udzielanie licencji

Po określeniu licencji, pojawi się prośba o przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Sprawdzenie poprawności

Ilustracja 6. Sprawdzenie poprawności

Naciśnięcie przycisku Rejestracja dodawania kończy proces dodawania – materiał jest przesyłany do weryfikacji przez redaktora repozytorium.

Koniec procesu dodawanie

Ilustracja 7. Koniec procesu dodawania

Moje konto

moje konto - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do funkcji związanych z obsługą konta użytkownika

Dostęp do funkcji związanych z kontem użytkownika w repozytorium jest zawsze możliwy z poziomu okienka Moje konto. Zawiera ono listę aktywnych odnośników, wywołujących jedną z pięciu dostępnych dla użytkownika funkcji.

Profil

Funkcja pozwalająca edytować podstawowe informacje o użytkowniku.

moje konto - profil

Ilustracja 2. Edycja profilu użytkownika

Podstawowym identyfikatorem konta i użytkownika jest adres email , który jest automatycznie przypisywany do profilu przy pierwszym logowaniu. Tej informacji nie można edytować. Kolejne dwa pola pozwalają określić imię oraz nazwisko – te pola także są automatycznie uzupełniane zgodnie z danymi jakie występują w systemach SGH. Pole Dodatkowe dane pozwala dodać dodatkowe informację np. inny niż podstawowy adres e-mail itp.. Pozostałe pola są jasno wyjaśnione w paskach podpowiedzi poniżej nagłówków.

Dodawanie pozycji

moje konto - profil

Ilustracja 3. Dodawanie pozycji do repozytorium

Skrót pozwalający przejść bezpośrednio do dodawania nowych pozycji do repozytorium.

Pozycje dodane

Funkcja pozwalająca przeglądać pozycje, które są w trakcie dodawania przez użytkownika albo oczekują na kolejny krok przepływu pracy (zazwyczaj przejrzenie przez redaktora repozytorium).

Wyloguj

Funkcja pozwalająca wylogować się z konta.

Jak poprawnie przygotować plik z publikacją w formacje .pdf do deponowania?

Zanim plik z publikacją zostanie zamieszczony w repozytorium, trzeba najpierw taki plik poprawnie przygotować lub skorzystać z gotowej wersji wydawniczej (np. otrzymanej z Oficyny SGH lub innego wydawnictwa). Pliki zawierające skan materiału nie powinny być umieszczane w Repozytorium, nie są bowiem indeksowane przez Google Scholar.

Tylko prawidłowo przygotowany plik w formacje .pdf daje gwarancję widoczności w popularnej wyszukiwarce tekstów naukowych takich jak Google Scholar.

Proces przygotowania pliku powinien składać się z kilku zasadniczych kroków:

 1. Prawidłowe sformatowanie pierwszej strony publikacji, czyli inaczej strona tytułowa.

  1. Tytuł publikacji powinien być napisany dużą czcionką. Zalecany rodzaj czcionki Arial.

  2. Poniżej tytułu mniejszą czcionką wymienia się autora(ów) z nazwiska i imienia w jednej linii po przecinku lub średniku. Proszę pamiętać, że przy nazwisku i imieniu nie zamieszcza się tytułów naukowych.

  3. W nagłówku lub stopce proszę zamieścić prawidłowe cytowanie publikacji np.

   Janowska, A.A., Ekonomiczny wymiar otwartych danych – między mitem a rzeczywistością, w: Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 211-228

 2. Bibliografia – odpowiednie sformatowanie bibliografii załącznikowej pozwoli na prawidłowe zliczanie cytowań. np.

 3. Jak przygotować plik - menu boczne

  Ilustracja 1. Przykład Bibliografii, w której pozycje zostały wypunktowane

  Przykład Bibliografii, w której zastosowano format stylu opisu bibliograficznego czyli tzw. Style cytowania (citation style). Zalecane jest stosowanie jednego stylu i konsekwentne stosowanie go w całej publikacji.

  Jak przygotować plik - menu boczne

  Ilustracja 2. Przykład Bibliografii, w której zastosowano format stylu opisu bibliograficznego

 4. W przypadku skanowania materiału, procedura jest następująca:

  1. Materiał powinien być zawarty w jednym pliku (całość materiału skanujemy do jednego pliku pdf).

  2. Każda strona oryginalnej (papierowej) publikacji powinna odpowiadać jednej stronie dokumentu pdf.

  3. Skan dokumentu wykonuje się w jak najwyższej rozdzielczości.

  4. Dokument musi zostać poddany procesowi rozpoznawania tekstu (OCR), co pozwoli wyszukiwarkom przeszukiwać dokument. Można to wykonać za pomocą dostępnego na komputerach SGH programu ABBYY Fine Reader.

 5. Opisanie publikacji metadanymi, które pozwolą na lepsze zaindeksowanie w wyszukiwarkach. Dotyczy to zarówno materiałów pdf otrzymanych z wydawnictwa, jak i materiałów zeskanowanych, poddanych procesowi OCR.

  1. Wprowadzenie metadanych w pliku .pdf jest czynnością szybką i prostą dzięki darmowemu oprogramowaniu: BeCyPDFMetaEdit – które można pobrać i zainstalować – (link)

   Po uruchomieniu programu proszę wskazać plik, który ma zostać uzupełniony o metadane. Poniższa ilustracja pokazuje jak prawidłowo wypełnić metadane.

   Jak przygotować plik - menu boczne

   Ilustracja 3. Jak prawidłowo wpisać metadane.

 6. Kolejny krok to optymalizacja pliku (wielkość pliku). Jest to bardzo ważny etap w całym procesie przygotowania dokumentu. Prawidłowy plik nie powinien swoją objętością przekraczać 5 MB (wymóg prawidłowego indeksowania w Google Scholar). Może się tak zdarzyć, że zoptymalizowanie pliku pogorszy jakość zdjęć lub skanu. W takich przypadkach można zamieścić w repozytorium 2 pliki: jeden w wersji pdf, który będzie źródłem dla czytelnika i drugi plik w formacie .txt z samym tekstem, który będzie przeznaczony dla wyszukiwarek.

 7. Prawidłowe nazwanie pliku:

  1. Nazwą może być nazwisko autora i tytuł publikacji.

  2. Nazwa nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych oraz spacji . Np.

   Janowska_A_A_Ekonomiczny_wymiar_otwartych_danych.pdf

W ten sposób wyszukiwarka Google Scholar najlepiej zaindeksuje zdeponowany w Repozytorium materiał.

Wszelkie zapytania o sprawach technicznych jak przygotować plik pdf na potrzeby repozytorium proszę kierować do Kolegiów.

Dodatkowe materiały związane z Open Access

CC-BY Tekst udostępniany na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz ICM UW.