Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej 

  Kozłowska, Anna (2011)
  Celem opracowania jest pokazanie wizerunku kobiety w reklamie i wskazanie na wartości, jakimi – według twórców przekazów reklamowych – kieruje się ona w życiu społecznym. Tytuł opracowania sugeruje analizę komunikatów pod ...
 • Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku ...
 • Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem 

  Kozłowska, Anna; Rodzik, Anna (2018)
  Sztuczna inteligencja, która rewolucjonizuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, coraz częściej znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych. Pojawienie się chatbotów usprawnia kontakt z klientem. Rozwój technologii ...
 • Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej 

  Kozłowska, Anna; Pańkowski, Andrzej (2018)
  Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, ...
 • Oddziaływanie mass mediów 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2006)
  Wpływ mass mediów na odbiorców nie jest rezultatem dysponowania przez nie jakąś tajemną mocą, lecz jest wypadkową wielu czynników leżących tak po stronie nadawcy, przekazu, mediów, odbiorców, jak i tzw. czynników wewnętrznych, ...

View more