Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Innovativeness determinants of network organisations in the knowledge economy 

  Bojewska, Barbara; Skowronek - Mielczarek, Anna; Sopińska, Agnieszka; Ziółkowska, Marta; Dąbrowska, Anna; Rundo, Agata (Warsaw School of Economics Press, 2014)
  This study consists of nine chapters. In the first chapter one presents considerations regarding conditions of development of network organisation in the knowledge economy. The second chapter shows opportunities and barriers ...
 • W kierunku globalizacji pracy 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Państwa, korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje gospodarcze i organizacje pozarządowe stanowią grupy zasadniczych uczestników globalizacji. Działania tych grup podmiotów przyczyniły się do globalizacji pracy. ...
 • Przenoszenie usług biznesowych opartych na wiedzy i tworzenie się ich skupisk – przypadek Polski 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014)
  Innowacje technologiczne i organizacyjne wywołują zmiany dostosowawcze w korporacjach transnarodowych, co prowadzi m.in. do przenoszenia wykonywania usług biznesowych do zagranicznych lokalizacji oferujących korzystne ...
 • Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  Podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym ...
 • Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: analiza przypadków 

  Rocki, Marek (2018-10)
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia w rok po uzyskaniu dyplomu, z opiniami i informacjami ...

View more