Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2019)
  The topic of the paper is organisations’ behaviours in declining industries. The paper aims to present guidelines for the identification of generic types of organisations’ behaviours in declining industries based on an ...
 • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

  Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
 • Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji modelowych postaw wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach oraz jej empirycznej weryfikacji na rynku polskim. W badaniach empirycznych wykorzystano metodę ...
 • Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że ...

View more