Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych rynku turystycznego - stan badań 

  Kachniewska, Magdalena (2019)
  Cel. Identyfikacja luki badawczej w obszarze modeli biznesowych (MB) w turystyce i sformułowanie programu badań w tym zakresie w celu analizy zmian strukturalnych rynku. Metoda. Przegląd i synteza publikacji z baz EBSCO, ...
 • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

  Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...
 • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

  Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
 • Rozwój nowoczesnych form handlu detalicznego żywnością : studium franczyzy 

  Ziółkowska, Marta (2017)
  Celem opracowania jest ocena zmian w strukturze i analiza znaczenia porozumień franczyzowych w handlu detalicznym żywnością w Polsce oraz identyfikacja perspektyw rozwoju tego rynku. Artykuł przygotowano na podstawie ...
 • Usage of franchising in social business model 

  Ziółkowska, Marta (Asian Business Association (ABA), 2017)
  This paper is a conceptual study on the social enterprise scaling up strategy using franchise business model. The paper is descriptive in nature and the longitudinal case study research approach has been used. Social ...

View more