Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
  Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
 • The Socially Responsible Advertising: in Quest for Values... 

  Kozłowska, Anna (2019)
  CSR requires a responsible approach in all areas of the company's operations, including advertising activities. The basic aim of the article is to identify the values that should be the basis for building socially responsible ...
 • Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym 

  Matczak, Karol; Wojciechowski, Jakub; Martysz, Czesław (2019)
  Inwestowanie zrównoważone to selekcja spółek i emitowanych przez nie instrumentów do budowy portfela inwestycyjnego ze względu na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) działania i budowy tzw. dobra społecznego. Inwestycje ...
 • Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego? 

  Kluza, Krzysztof (2017)
  Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii ...
 • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...

View more