Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Platformy cyfrowe. Model biznesu, zastosowania, użytkownicy 

  Doligalski, Tymoteusz; Goliński, Michał (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2024)
  W ciągu niespełna ćwierćwiecza platformy cyfrowe osiągnęły status dominujących podmiotów współczesnych gospodarek. Stało się tak, gdyż umożliwiają komunikację, współpracę, handel i rozrywkę na skalę globalną. Zyskując ...
 • Frugal Innovation i Lean Innovation–odpowiedź na ograniczone zasoby i marnotrawstwo w procesie powstawania innowacji 

  Janiszewski, Jan M. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Wydajność procesu innowacji uzależniona jest od ilości wykorzystywanych zasobów. Ich ograniczanie hamuje z jednej strony proces innowacji i ma negatywny wpływ na wydajność innowacyjną. Twierdzi się, że firmy zaangażowane ...
 • Model biznesu platform cyfrowych w ujęciu canvas 

  Doligalski, Tymoteusz (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2024)
  W rozdziale opisano model biznesu platform cyfrowych. Wykorzystano do tego zmodyfikowane podejście business model canvas. Podano definicje platform oraz scharakteryzowano różne typy platform cyfrowych. Następnie opisano ...
 • Ulgi podatkowe jako narzędzie wspierania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 

  Janiszewska, Magdalena; Janiszewski, Jan M. (2024-05-22)
  The level of innovation and technological advancement is one of the internal determinants of a company’s competitiveness. It gave rise to legislative work aimed at supporting innovation and, therefore, strengthening the ...
 • Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela : Statystyki sadów powszechnych w latach 2015–2022 

  Begier, Anna; Błotnik, Beata; Cebula, Rafał; Małecki-Tepicht, Łukasz; Plaskacz, Maciej; Stępień, Ewa; Wręczycka, Katarzyna; Wypych-Knieć, Anna (Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 2024)
  W stosunku do naszego pierwszego raportu z 2021 r. obejmującego lata 2015–2020 obecny raport ilustruje kluczowe wskaźniki nie tylko w sądach rejonowych, ale również w okręgowych, apelacyjnych oraz w merytorycznych izbach ...

View more