Welcome to the Repository of SGH, an open-access repository for research output of Polish scholars..

 • Wspólczesne zarządzanie- koncepcje i wyzwania 

  Sudoł, Stanisław; Szplit, Andrzej; Klimas, Patrycja; Stańczyk, Sylwia; Sachpazidu-Wójcicka, Karina; Ćwiklicki, Marek; Dziubińska, Agnieszka; Radosiński, Edward; Światowiec-Szczepańska, Justyna; Kawa, Arkadiusz; Witczak, Hubert; Chwiłkowska-Kubala, Anna; Krasiński, Marek; Janiszewski, Jan M.; Galińska, Barbara; Kożuch, Barbara; Lenart-Gansiniec, Regina; Dudek, Marek; Twaróg, Sebastian; Baran, Michał; Janecki, Jarosław; Majczyk, Julita; Biłyk, Anna; Moczydłowska, Joanna M.; Nogalski, Bogdan; Ludwiczak, Anna; Hypki, Kamil; Kraśniak, Janusz; Chałupczak, Magdalena; Bugaj, Justyna M.; Szewczuk-Stępień, Marzena; Adamska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2020)
  Trudne do przewidzenia zmiany w otoczeniu gospodarczym, technologicznym, społecznym i politycznym oraz wzrost złożoności procesów wewnętrznych stanowią istotne wyzwania dla procesów zarządczych we współczesnych ...
 • Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów – wyniki badań pilotażowych 

  Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
  Celem rozdziału jest poznanie jakości procesu adaptacji nowych pracowników (lekarzy stażystów) w placówkach medycznych poprzez określenie poziomu zadowolenia z całości stażu oraz poszczególnych staży cząstkowych świadczonych ...
 • Demografia przedsiębiorstw : analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie 

  Dec, Paweł (2016)
  Niniejszy artykuł zawiera analizę ilościową upadłości przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach na świecie w latach 1997-2015. Głównym celem było zobrazowanie skali tego zjawiska oraz ukazanie jego aktualnego trendu. ...
 • Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (2017)
  Artykuł dotyczy problematyki upadłości przedsiębiorstw w kontekście intensywnego rozwoju sfery finansowej w działalności przedsiębiorstw, a w szerszym ujęciu funkcjonowaniu gospodarek krajowych. Warunki funkcjonowanie ...
 • Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce 

  Dec, Paweł (2016)
  Niniejszy artykuł dotyczy problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw i udzielania pomocy publicznej w tym zakresie przez państwo. Głównym celem było poprawne zdefiniowane procesu restrukturyzacji i określenie jego ...

View more