Now showing items 1-1 of 1

    • Zwinna transformacja w dużej skali 

      Wyrozębski, Paweł; Cichocki, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
      Bariery transformacji agile wzrastają wraz z wielkością organizacji, pojawiają się także nowe, charakterystyczne dla dużych organizacji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze zwinną transformacją ...