Now showing items 1-9 of 9

  • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

   Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
   Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...
  • Regionalization of health care in Poland and other european countries - who and what really benefits from it? 

   Holly, Romuald (2013)
   For at least several years, both, the problem of effectiveness and efficiency in economic policy of health care is, to a larger extent, connected with its changing territorial and regional character. The process continues ...
  • "ICONS" - Insurance Contracts as an Opportunity for the New Social Security Systems. Redefining ICONS and Looking for New Guarantees of Welfare States 

   Holly, Romuald (2014)
   Powszechne w XX wieku prawo do świadczeń społecznych dla wszystkich obywateli oraz rozliczne dodatkowe przywileje dla licznych grup socjodemograficznych w dostępie do tych dóbr, w wieku XXI nie będą już stanowiły fundamentu ...
  • Regional strategy of health care and health policy -challenges and dilemmas 

   Holly, Romuald (2014)
   Rozważania autora artykułu zmierzają do identyfikacji najważniejszych uwarunkowań skuteczności i efektywności regionalnej polityki ochrony zdrowia służącej zarówno lepszemu zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych lokalnych ...
  • Concept of an efficient healthcare system 

   Holly, Romuald (2016)
   This article presents a concept of an efficient healthcare system based on a new, different from the so-far adopted paradigm of the perception of health security, the role of healthcare system in the fulfillment of the ...
  • Priorytetyzacja jako koncepcja zarządzania zmianą w ochronie zdrowia 

   Holly, Romuald (2016)
   Celem prowadzonych w artykule rozważań jest próba określenia roli, jaką priorytety zdrowotne pełnią lub przynajmniej mogą pełnić w zarządzaniu ochroną zdrowia. Stąd w kolejnych częściach opracowania podejmowane są kwestie ...
  • Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce 

   Cichońska, Dominika; Domagała, Alicja; Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Holly, Romuald; Kempińska-Mirosławska, Bogumiła; Kędzior, Katarzyna; Kozierkiewicz, Adam; Michalak, Jacek; Rudawska, Iga; Rudka, Rafał; Rybarczyk-Szwajkowska, Anna; Rydlewska-Liszkowska, Izabela; Saryusz-Wolska, Hanna; Wiklińska, Monika; Wójcik, Marek; Wysocki, Mirosław J. (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2016)
   Regionalizacja uznawana jest za nieuchronną konsekwencję dokonującej się zmiany społecznej i gospodarczej – za reakcję na globalizację i zarazem swoisty lustrzany proces globalizacji. Obydwa te procesy – globalizacji i ...
  • Self-insurance as a formula for risk management – a new perspective 

   Holly, Romuald; Greszta, Ernie (2016)
   The article sets together some formulas for risk management that are used to protect company’s operations: mutual insurance, co-operatives, captive insurance, peer to peer, risk retention schemes as well as internal risk ...
  • Captive as an Insurance Formula for Risk Management: Advantages and Disadvantages 

   Holly, Romuald; Greszta Ernie (2017)
   This article introduces subject of an insurance captive entity, with focus on how it could be used as insurance formula for risk management. Captive might be the most appropriate insurance formula for risk management. ...