Now showing items 1-8 of 8

  • Process of moving up the global value chains : a case of Polish-German economic coopetition 

   Weresa, Marzenna; Radło, Mariusz-Jan; Napiórkowski, Tomasz; Falkowski, Krzysztof; Bielig, Andreas; Kamińska, Katarzyna; Wandel, Jürgen; Ambroziak, Adam (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   This book presents the results of a research project aimed at answering the research question of how the Polish economy and its enterprises can advance within the global value chains. The answer to this question is to ...
  • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

   Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
   Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
  • Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego 

   Napiórkowski, Tomasz M.; Radło, Mariusz-Jan (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Międzyregionalne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim należą do jednych z największych w UE. Wartość PKB per capita w roku 2018 w regionie warszawskim stołecznym była ponad 2,6 razy wyższa ...
  • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
   Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
  • Przedsiębiorstwa w regionach i podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach wartości 

   Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Autorzy opracowania podjęli się wielowymiarowego zmapowania działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W analizach – opatrzonych mapami i rysunkami – zaprezentowano, w jaki sposób rozlokowane ...
  • Factors Influencing Labor Productivity in Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis 

   Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (2022)
   We conduct a semi-systematic literature review and a qualitative text analysis of 141 publications on labor productivity. We have identified 12 factors that play a leading role in economic research of labor productivity: ...
  • Powiązania miast w województwie mazowieckim : determinanty i konstrukcja modelu funkcjonalnego województwa 

   Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Prezentowana monografia to próba zidentyfikowania i zobrazowania powiązań gospodarczych pomiędzy ośrodkami miejskimi w województwie mazowieckim. Uwzględniono w niej lokalizację przedsiębiorstw i innych instytucji, a także ...
  • Towards a sustainable economy in a pandemic era 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (SGH Publishing House, 2022)
   Sustainable competitiveness is a relatively new concept, but rising in importance in face of external shocks that have impacted the economy in the last years, like COVID-19 pandemic, the war in Ukraine or the climate changes ...