Now showing items 1-1 of 1

    • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian 

      Felis, Paweł; Etel, Leonard; Bem, Agnieszka; Bernardelli, Michał; Kowalska, Milena; Makowska, Anita; Malinowska-Misiąg, Elżbieta; Olejniczak, Jarosław; Otczyk, Grzegorz (Instytut Finansów, 2023)
      Istota podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości w wybranych krajach europejskich. Podatek od nieruchomości a finanse samorządowe. Koncepcje przekształceń podatku od nieruchomości. Rynek nieruchomości - wybrane ...