Now showing items 1-3 of 3

  • Problemy reprywatyzacji 

   Jarosz-Nojszewska, Anna; Legutko-Kobus, Paulina; Sidorek, Janusz; Jastrzębski, Robert; Zdziennicki, Bohdan; Luterek, Tomasz; Kłusek, Mirosław; Podolska-Meducka, Aldona; Bosek, Leszek; Kaliński, Janusz; Morawski, Wojciech; Szlachta, Jacek; Jastrzębska, Ewa (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
   Tematyka reprywatyzacji, w obrębie której ogniskują się problemy prawne, gospodarcze, społeczne, a także zaszłości historyczne, stanowi nie tylko wyzwanie badawcze dla interdyscyplinarnych zespołów naukowych, ale także ...
  • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
  • O etnocentryzmie i dialogu międzykulturowym w kontekście zjawiska migracji 

   Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020)
   Celem tego artykułu jest zbadanie, czy i ewentualnie w jakim zakresie szeroko pojmowany dialog międzykulturowy może być skutecznym narzędziem pozwalającym na przezwyciężanie etnocentrycznych uprzedzeń w procesie włączania ...