Now showing items 1-4 of 4

  • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
   Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
  • Towards a sustainable economy in a pandemic era 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (SGH Publishing House, 2022)
   Sustainable competitiveness is a relatively new concept, but rising in importance in face of external shocks that have impacted the economy in the last years, like COVID-19 pandemic, the war in Ukraine or the climate changes ...
  • Focus on entrepreneurship and competitive advantages 

   Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Publishing House, 2023)
   The goal of this monograph with regard to theory is to broaden knowledge about entrepreneurship as a factor of the competitiveness of economies and to identify the directions of research on competitiveness, which emerged ...
  • Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych 

   Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Oficyna Wydawnicza, 2023)
   Celem monografii na gruncie teoretycznym jest rozszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które w pojawiły się ...