Now showing items 1-2 of 2

  • Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego 

   Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (2017)
   Kultura fascynowała wielu badawczy od stuleci, ale dopiero w drugiej po- łowie XX wieku zainteresowali się nią ekonomiści. Obecnie obszar badawczy, jakim jest ekonomia kultury, stanowi część ekonomii, a na całym ...
  • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

   Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
   The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...