Now showing items 1-10 of 10

  • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition 

   Berthon, Jean; Davydoff, Didier; Gabaut, Laetitia; Klages, Michael; Prache, Guillaume; Rossi, Mariacristina; Rutecka, Joanna; Struwe, Klaus; Viver, Juan Manuel; Šebo, Ján (The European Federation of Financial Services Users, 2014-09)
   As stated by the European Commission in a 2013 staff working document, “the crisis has increased savers’ distrust in financial institutions and markets”. Similarly, the latest EU Consumer Markets Scorecard9 again ranks ...
  • Self-insurance as a formula for risk management – a new perspective 

   Holly, Romuald; Greszta, Ernie (2016)
   The article sets together some formulas for risk management that are used to protect company’s operations: mutual insurance, co-operatives, captive insurance, peer to peer, risk retention schemes as well as internal risk ...
  • Elimination of sandbagging behaviour in Budgeting Process for Short Term and Long Term Goal Setting 

   Kluza, Krzysztof (2019)
   In this research we design a motivation system mechanism which prevents the occurrence of sandbagging in the goal-setting process. Goal setting is one of the most vital management processes in the company. However, it is ...
  • Elimination of sandbagging behaviour in Budgeting Process for Short Term and Long Term Goal Setting 

   Kluza, Krzysztof (International Business Information Management Association, 2019)
   In this research we design a motivation system mechanism which prevents the occurrence of sandbagging in the goal-setting process. Goal setting is one of the most vital management processes in the company. However, it is ...
  • Analysis of the debt repayment periods of local governments in Poland in the years 2007-2016 

   Kluza, Krzysztof; Dziemianowicz, Ryta (2019)
   As a consequence of the global financial crisis which began in 2008, the amount of debt of the local government sector in OECD countries has remarkably increased. In Poland, the debt of local governments has started to ...
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania 

   Lisowska, Ewa; Waligóra, Łucja; Kupczyk, Teresa; Matejun, Marek; Matusiak, Bożena Ewa; Różańska-Bińczyk, Izabela; Czainska, Katarzyna; Wąsek, Krzysztof; Żukowska, Joanna; Wardzińska, Katarzyna; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Lipińska, Aneta; Teczke, Maciej; Flaszewska, Sylwia; Lewicka, Dagmara; Fryczyńska, Marzena; Mikołajczyk, Katarzyna; Smolska, Małgorzata; Kosieradzka, Anna; Kunikowski, Grzegorz; Rostek, Katarzyna; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Mikła, Aleksandra; Domaradzka, Aurelia; Kowalczyk, Elżbieta; Tabor-Błażewicz, Joanna; Rakowska, Anna; Wojtczuk-Turek, Agnieszka; Brach, Bartłomiej; Jaworek, Magdalena; Grzesik, Katarzyna; Kwiecińska, Monika; Popielska-Borys, Anna; Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna; Pawłowska, Anna; Kądziołka-Sabanty, Hanna; Juchnowicz, Marta; Kinowska, Hanna; Rostkowski, Tomasz; Cierniak-Emerych, Anna; Pietroń-Pyszczek, Agata; Dziuba, Szymon; Osbert-Pociecha, Grażyna; Bielińska, Natalia; Turek, Dariusz; Gigol, Tomasz; Głód, Wojciech; Sypniewska, Barbara; Molek-Winiarska, Dorota; Chomątowska, Barbara; Rozbejko, Katarzyna Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Monografia poświęcona problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w świetle różnych wymiarów oraz perspektyw, m.in. perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą, perspektywy psychospołecznej czy perspektywy jego ...
  • Impact of International Environment on the Entrepreneurial Marketing Orientation of Small and Medium Enterprises 

   Oleksiuk, Adam; Pleśniak, Agnieszka; Kowalik, Izabela (Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020-10)
   Background: A company with transnational ambitions operates, reacts and undertakes its activities within the broadly understood international environment. The article aims at assessing the relationship between the ...
  • Learning and Entrepreneurial Market Orientation of exporting SME 

   Kowalik, Izabela; Danik, Lidia; Pleśniak, Agnieszka (Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020-10)
   The paper presents the results of a quantitative study of 240 Polish SMEs from the manufacturing sector, surveyed in 2019. It aims at determining whether and to what extent their learning is linked to entrepreneurial ...
  • Występowanie deficytów bliźniaczych w wybranych państwach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   Celem artykułu jest ustalenie stopnia, kierunku i siły oddziaływania badanych zmiennych tj. salda budżetu państwa i salda rachunku bieżącego w ramach bilansu płatniczego Polski w latach 2009–2018 na tle wybranych państw ...
  • The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   The purpose of this article is to determine the degree, direction and strength of the impact of the studied variables, i.e. the state budget balance and the current account balance as part of Poland’s balance of payments ...