Now showing items 1-3 of 3

  • Struktura procesu projektowania strategii informatyzacji organizacji 

   Zawiła -Niedźwiecki, Janusz; Stańczak, Janusz; Kotarba, Marcin; Zajkowski, Andrzej; Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021-09)
   Wyzwania nowego paradygmatu zarządzania strategicznego, którego wyznacznikami są: cyfrowy klient, cyfrowy produkt, cyfrowy kanał dystrybucji, cyfrowy dostawca lub partner; cyfrowy pracownik, a nawet cyfrowy regulator ...
  • Projektowanie strategii informatyzacji organizacji 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2022)
   Opracowanie przeprowadza czytelnika przez skomplikowane procesy przygotowania strategii podstawowej, rozumianej jako strategia rozwoju organizacji nastawiona na uwzględnienie uwarunkowań rozwijającej się cywilizacji cyfrowej, ...
  • Designing an organisation’s computerisation strategy 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła - Niedźwiecki, Janusz (Warsaw University of Technology, Faculty of Management, 2022-09)
   The study guides the reder through the complex processes of preparing the basic strategy, understood as focused on taking into account the conditions of developing digital civilization, and then through the preparation ...