Now showing items 1-1 of 1

    • Struktura procesu projektowania strategii informatyzacji organizacji 

      Zawiła -Niedźwiecki, Janusz; Stańczak, Janusz; Kotarba, Marcin; Zajkowski, Andrzej; Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021-09)
      Wyzwania nowego paradygmatu zarządzania strategicznego, którego wyznacznikami są: cyfrowy klient, cyfrowy produkt, cyfrowy kanał dystrybucji, cyfrowy dostawca lub partner; cyfrowy pracownik, a nawet cyfrowy regulator ...