Now showing items 1-3 of 3

  • Globalizacja współcześnie : komponenty i cechy charakterystyczne 

   Janowska, Anna Anetta; Żukrowska, Katarzyna; Morawski, Wojciech; Zawiślińska, Izabela; Nowak, Oktawian; Malik, Radosław; Gwardzińska, Ewa; Gryzik, Agnieszka; Pollmann, Iwona; Aleksander, Miłosz (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Monografia stanowi oryginalny i twórczy wkład w rozwój i popularyzowanie wiedzy z zakresu globalizacji, gospodarki globalnej i ekonomii międzynarodowej. Daje ona naukową interpretację zachodzących zjawisk w ...
  • Występowanie deficytów bliźniaczych w wybranych państwach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   Celem artykułu jest ustalenie stopnia, kierunku i siły oddziaływania badanych zmiennych tj. salda budżetu państwa i salda rachunku bieżącego w ramach bilansu płatniczego Polski w latach 2009–2018 na tle wybranych państw ...
  • The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   The purpose of this article is to determine the degree, direction and strength of the impact of the studied variables, i.e. the state budget balance and the current account balance as part of Poland’s balance of payments ...