Now showing items 1-1 of 1

    • Potencjał rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań globalnych 

      Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
      Celem opracowania jest w związku z tym próba oceny potencjału rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) na tle potencjału Unii Europejskiej. Przyjęto założenie, że grupą zaliczoną do tego regionu są kraje unijne ...