Now showing items 1-1 of 1

    • Facebook dla rządu 

      Mączyńska, Elżbieta (2012)
      Warunkiem identyfikowania i uzyskiwania efektów synergii dodatniej i eliminowania, a przynajmniej ograniczania synergii ujemnej jest: dostosowywanie zasad współdziałania między samorządami a lokalnymi podmiotami gospodarczymi ...