Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona praw wierzycieli w kontekście makroekonomicznych asymetrii 

      Mączyńska, Elżbieta (2016)
      Jednym z charakterystycznych zjawisk w gospodarkach wielu krajów jest narastanie i uporczywe utrzymywanie się zatorów płatniczych i powiększających się trudności wierzycieli z egzekwowaniem swoich należności od dłużników. ...