Now showing items 1-3 of 3

  • Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja 

   Dec, Paweł; Borowski, Krzysztof; Ptak-Chmielewska, Aneta; Mirowska, Dorota; Grzegorzewska, Emilia; Garstka, Małgorzata; Górecki, Cezary; Wieprzowski, Paweł; Wieprzowski, Piotr; Korpus, Joanna; Sokół, Hanna; Krzeczmańska-Gigol, Katarzyna; Niebieszczańska, Wioletta; Jadach-Sepioło, Aleksandra; Musiał, Wiesław; Wojewodzic, Tomasz; Sobiech, Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Autorzy w książce przenalizowali szereg problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania niepewności w działalności przedsiębiorstw, w tym strategiczne ...
  • Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego 

   Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
   Celem rozdziału było przedstawienie aktualnych wymogów rachunkowo¬ści i sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw ...
  • Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków 

   Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
   Współcześnie na świecie coraz częściej mamy do czynienia ze skracaniem dystansu, w sferze zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Ekspansja międzynarodowa firm wymaga ujednolicenia zasad ustalania i obiektywnego ...