Now showing items 1-1 of 1

    • Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym 

      Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Rutecka, Joanna (Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014)
      Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez osoby starsze jest problemem istotnym. Seniorzy stanowią bowiem, z racji przekształceń w strukturze demograficznej, coraz liczniejszą grupę konsumentów i potencjalnie ...