Now showing items 1-1 of 1

    • Opodatkowanie majątku w Europie - współczesne trendy i wyzwania 

      Felis, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
      Rosnące znaczenie opodatkowania majątku w Europie wymusza potrzebę zaprezentowania na gruncie ekonomii oraz teorii opodatkowania podatków majątkowych. W artykule skoncentrowano uwagę na następstwach ekonomiczno-społecznych ...