Now showing items 1-2 of 2

  • The EMS model and organizational structure - relations, barriers, consequences 

   Czainska, Katarzyna (Foundation of the Cracow University of Economics, 2013)
   In the paper author presented an outline of the concept of business personalities formulated by M.E. Gerber. She characterized the attitude of the entrepreneur, manager and technical specialist; discussed the relationship ...
  • Odpowiedzialność menedżerów 

   Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2016)
   Problem odpowiedzialności menedżera jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest on odpowiedzialny za całą stratę finansową i wizerunek firmy, z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne ...