Now showing items 1-1 of 1

    • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

      Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
      Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...