Now showing items 1-1 of 1

    • Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne 

      Zaleska, Małgorzata (Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
      W opracowaniu zaprezentowano rolę instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym i systemu gwarantowania depozytów. Integralną częścią opracowania jest określenie roli ...