Now showing items 1-1 of 1

    • Znaczenie kultury organizacyjnej w dobie globalizacji 

      Czainska, Katarzyna (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012)
      W referacie zaprezentowano skrócony opis badań międzynarodowych, prowadzonych w Wielkiej Brytanii, Indiach, Nigerii i Polsce, dotyczących zmiany znaczenia kultury organizacyjnej w kontekście procesów globalizacyjnych. ...