Now showing items 1-1 of 1

    • Towards the Definition of a Tourism Cluster 

      Kachniewska, Magdalena (2013)
      Strategia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej coraz częściej odwołuje się do koncepcji tworzenia klastra turystycznego. Wątek ten stał się także tematem wiodącym prac Polskiej Organizacji ...