Now showing items 1-1 of 1

    • System gwarantowania depozytów 

      Zaleska, Małgorzata (Difin, 2007)
      W opracowaniu omówiono i oceniono działalność gwarancyjną, pomocową i analityczną systemów gwarantowania depozytów. Wyżej wskazane rozważania poprzedzono określeniem roli systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu ...