Now showing items 1-1 of 1

    • Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro 

      Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Klimek, Jan; Godlewska-Majkowska, Hanna; Rószkiewicz, Marta; Filipowicz, Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
      Popularność działań innowacyjnych przyczyniła się do powstania ogólnego poglądu, iż każ­da innowacja tworzy wartość dodaną dla systemu, stąd należy ją wdrażać, nawet bez ko­nieczności uprzedniego przeprowadzenia stosownych ...