Now showing items 1-1 of 1

    • Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego 

      Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
      Celem rozdziału było przedstawienie aktualnych wymogów rachunkowo¬ści i sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw ...