Now showing items 1-1 of 1

    • Polsko-niemiecka umowa w sprawie ubezpieczeń społecznych z 11 czerwca 1931 roku 

      Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
      Państwo polskie, gdy odzyskało niepodległość po I wojnie światowej, składało się z ziem należących wcześniej do trzech różnych organizmów państwowych. Ziemie dawnego zaboru pruskiego oraz przyłączonego do Polski w 1922 ...