Now showing items 1-1 of 1

    • Odpowiedzialność menedżerów 

      Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2016)
      Problem odpowiedzialności menedżera jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest on odpowiedzialny za całą stratę finansową i wizerunek firmy, z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne ...