Now showing items 1-1 of 1

    • Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem 

      Kozłowska, Anna (2016)
      Artykuł dotyczy niezwykle ciekawego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność placówek medycznych w procesie komunikacji z pacjentem. Przy ograniczonych możliwościach komunikacji marketingowej nacisk należy kłaść na komunikację ...