Now showing items 1-1 of 1

    • Wykorzystanie uproszczeń podatkowych w polskich przedsiębiorstwach 

      Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
      W ostatnich latach wprowadzono szereg uproszczeń podatkowych w podatku od towarów i usług. Celem artykułu była weryfikacja tezy o niskiej popularności tych uproszczeń wśród przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie ...