Now showing items 1-1 of 1

    • Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych 

      Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
      W opracowaniu podjęta jest próba analizy specyfiki, konwencjonalności, źródeł zniekształceń oraz ograniczeń i niewiadomych rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji mieszkaniowych, uwydatniających się zwłaszcza w ...