Now showing items 1-1 of 1

    • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

      Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
      Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...