Now showing items 1-1 of 1

    • Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej 

      Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Wójtowicz, Krzysztof (2016)
      Przeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu ...