Now showing items 1-1 of 1

    • Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe 

      Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2014)
      Rewolucja technologiczna zainicjowała istotne zmiany w przemysłach kultury, szczególnie tych, które wytwarzają dobra informacyjne . Doszło do swego rodzaju konfliktu pomiędzy konsumentami, którzy chcą mieć szeroki dostęp ...