Now showing items 1-1 of 1

    • Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości 

      Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2019)
      Ewolucja modelu kształcenia doktorantów w Polsce po roku 1989 jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem trendów obserwowanych w krajach o bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr o ...