Now showing items 198-217 of 924

  • Facebook dla rządu 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   Warunkiem identyfikowania i uzyskiwania efektów synergii dodatniej i eliminowania, a przynajmniej ograniczania synergii ujemnej jest: dostosowywanie zasad współdziałania między samorządami a lokalnymi podmiotami gospodarczymi ...
  • Factors and barriers to the development of smart urban mobility - the perspective of Polish medium-sized cities 

   Kachniewska, Magdalena (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, 2020)
   The main purpose of this paper is to indicate factors and barriers to the development of smart mobility in Polish medium-sized cities. A combination of three methods was used (mind mapping, STEEP analysis, and panel ...
  • Factors Influencing Labor Productivity in Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis 

   Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (2022)
   We conduct a semi-systematic literature review and a qualitative text analysis of 141 publications on labor productivity. We have identified 12 factors that play a leading role in economic research of labor productivity: ...
  • Family formation and subjective well-being.A literature overview 

   Baranowska, Anna (2010)
   This paper aims to provide an overview of the leading theoretical concepts and the available empirical evidence on family formation and subjective well-being. It identifies the issues which could be investigated in ...
  • Feminine vs. Masculine: Expectations of Leadership Styles in Hotels during the COVID-19 Pandemic 

   Kachniewska, Magdalena; Para, Anna (2023-07-05)
   Tourism and hospitality were among the first sectors to be severely affected by the COVID-19 pandemic and are still recovering from the crisis. In the first wave of the COVID-19 pandemic, a package of precautionary measures ...
  • Fertility developments in Central and Eastern Europe: the role of work-family tensions 

   Matysiak, Anna (2012)
   This paper provides an overview of developments in fertility, family policy models, and intensity of work-family tensions in the CEE region in the 1990s and 2000s. It hypothesises that the intensification of work-family ...
  • Fikcje i fikcje 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Są dobre fikcje - pożyteczne, życiodajne - oraz złe fikcje, szkodliwe, wrogie życiu. Pierwsze należą do świata biofilii, drugie - nekrofilii.
  • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta 

   Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   We współczesnym neoliberalnym świecie rynek decyduje o standardach zamieszkiwania, w tym osadnictwa. Rynek mieszkaniowy jest zatem praprzyczyną tych standardów, tak jak mieszkanie jest elementem wiodącym w zakresie rozwoju, ...
  • A financial network analysis of the equity linkages in Poland 

   Tomeczek, Artur F. (2021)
   This article aimed to examine the financial networks of equity linkages and cross-shareholdings between publicly listed companies in Poland (WIG20 and mWIG40) and to explore the changes that occurred in bank ownership ...
  • Finanse Publiczne a stabilność systemu finansowego 

   Kluza, Krzysztof; Kluza, Stanisław (Polska Akademia Nauk, 2021)
   Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia stabilności finansowej w kontekście jej znaczenia dla finansów publicznych. Istotny akcent położony jest na wymiarze stabilności finansowej jako dobra publicznego. Ostatnie ...
  • Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw 

   Dec, Paweł (2017)
   Artykuł dotyczy problematyki upadłości przedsiębiorstw w kontekście intensywnego rozwoju sfery finansowej w działalności przedsiębiorstw, a w szerszym ujęciu funkcjonowaniu gospodarek krajowych. Warunki funkcjonowanie ...
  • Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów 

   Masiukiewicz, Piotr (2014)
   Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard ...
  • Finansowanie inwestycji samorządowych ze środków zwrotnych w środowisku rosnących nadwyżek operacyjnych 

   Kluza, Krzysztof (2018)
   Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego po 2008 r. w znacznej mierze były finansowane z zewnętrznych środków zwrotnych. Od 2014 r. występuje jednak tendencja spadku zadłużenia samorządów oraz wzrostu ich nadwyżek ...
  • Finansowanie wewnątrzgrupowe 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
   Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest prezentacja istoty finansowania wewnątrzgrupowego ze wskazaniem korzyści, jakie niesie ono ze sobą dla spółek grupy kapitałowej, a także skutków podatkowych ...
  • Fiscal Deficit Forecasts by International Institutions: Evidence for a Double Standard? 

   Rybacki, Jakub (2019-05)
   Fiscal forecasts produced by international financial institutions came under strong criticism after the Eurozone sovereign debt crisis due to overly optimistic estimates for heavily indebted countries like Spain, Italy, ...
  • Fiscal federalism and a separate budget for the euro area 

   Oręziak, Leokadia (2018-06-29)
   The core objective of this paper is to determine the main political and economic conditions and challenges related to the possible evolution of the integration process in the euro area toward fiscal federalism and fiscal ...
  • Fiscal Sustainability in the EU After the Global Crisis: Is there any Progress? 

   Wysocki, Maciej; Wójcik, Cezary (2018-09)
   In response to the global crisis a number of new institutional measures have been introduced in the fiscal framework, both on the UE and on the member states’ level, and the question is: have these measures provided better ...
  • Flowers vs garbage trucks: which type of local government investment has the greatest impact on economic growth 

   Olejnik, Łukasz (2023-03)
   Recently, there has been a rise in research focused on determining the magnitude of the fiscal multiplier. One aspect of this research involves estimating the fiscal multiplier of specific components of government revenues ...
  • FMCG brands and new communication channels: how do food and beverage brands use TikTok in an emerging market? 

   Fira, Martyna (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2023)
   The purpose of this paper is to assess the use of TikTok in organic marketing communication of food and beverage brands on the Polish market. Despite the rising popularity of TikTok in Poland, its adoption by FMCG brands ...
  • Focus on entrepreneurship and competitive advantages 

   Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Publishing House, 2023)
   The goal of this monograph with regard to theory is to broaden knowledge about entrepreneurship as a factor of the competitiveness of economies and to identify the directions of research on competitiveness, which emerged ...