Now showing items 231-250 of 924

  • GDP Effects of Pandemics: A Historical Perspective 

   Stefański, Maciej (2020-12)
   The paper estimates dynamic effects of pandemics on GDP per capita with local projections, controlling for the effects of wars and weather conditions, using a novel dataset that covers 33 countries and stretches back to ...
  • Generation of regional input-output tables: a spatial econometric approach with illustrative simulations for France, Germany and Poland 

   Torój, Andrzej (2018-05)
   This paper investigates the construction of multisector-multiregion input-output tables by using spatial econometric methods. I demonstrate that, under reasonable assumptions, the problem of finding Leontief's technical ...
  • Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2019)
   The topic of the paper is organisations’ behaviours in declining industries. The paper aims to present guidelines for the identification of generic types of organisations’ behaviours in declining industries based on an ...
  • Geobiznes 

   Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2017)
   Rewolucja informacyjna sprawiła, że przedsiębiorstwa działają zarówno w przestrzeni tra-dycyjnej, jak i wirtualnej. Ten drugi wymiar zmienia istniejące w przeszłości modele biznesu, a tym samym implikuje konieczność nieco ...
  • Geographical Indications in TTIP Negotiations 

   Kuźnar, Andżelika; Bochańczyk-Kupka, Dominika (2017-03)
   The quality, reputation or other characteristics of many products may depend on where (geographically) they come from. When this is the case and it is positive, producers may consider emphasizing this fact by indicating ...
  • Global risk - monograph review: Jan Krzysztof Solarz, Shadow Banking. A Systemic Financial Innovation ", 

   Masiukiewicz, Piotr (2015)
   RESUME The monograph includes many valuable opinions from international experts, as well as the author’s reflections, rich statistical material and interesting case studies. After each chapter it includes problems and ...
  • Global Value Chains and Equilibrium Exchange Rate: Evidence from Central European Economies 

   Kuziemska-Pawlak, Kamila; Mućk, Jakub (2024-03)
   This paper proposes an extension of the fundamental equilibrium exchange rate (FEER) model that accounts for the trade linkages within the Global Value Chains (GVCs). In the modified FEER framework, both backward and forward ...
  • Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje 

   Kowalczyk, Stanisław (2010)
   The paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness ...
  • Globalizacja i kryzys 

   Kowalczyk, Stanisław (2009)
   Globalizacja po raz pierwszy musi zmierzyć się z tak rozległym kryzysem ekonomicznym. To nowe wyzwania dla organizacji międzynarodowych oraz rządów. Stosowane w obecnych warunkach strategie antykryzysowe oparte są na takich ...
  • Globalizacja współcześnie : komponenty i cechy charakterystyczne 

   Janowska, Anna Anetta; Żukrowska, Katarzyna; Morawski, Wojciech; Zawiślińska, Izabela; Nowak, Oktawian; Malik, Radosław; Gwardzińska, Ewa; Gryzik, Agnieszka; Pollmann, Iwona; Aleksander, Miłosz (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Monografia stanowi oryginalny i twórczy wkład w rozwój i popularyzowanie wiedzy z zakresu globalizacji, gospodarki globalnej i ekonomii międzynarodowej. Daje ona naukową interpretację zachodzących zjawisk w ...
  • Globalna niepewność a społeczny futuryzm 

   Mączyńska, Elżbieta (2009-03)
   Niebywały dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, jakich obecnie doświadcza świat i zglobalizowane gospodarki krajowe sprawia, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla ekonomistów staje ...
  • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

   Martysz, Czesław (2013)
   Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
  • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
   The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
  • Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich 

   Kachniewska, Magdalena (2018)
   Cel. Ocena stopnia przygotowania polskich przedsiębiorców sektora hotelarskiego do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie uwarunkowań formalnych i gospodarczych tworzenia ...
  • Gra o „czarne złoto”. NSZZ „Solidarność” wobec skutków skrócenia czasu pracy w górnictwie węgla kamiennego (od sierpnia 1980 do maja 1981 r.) 

   Luszniewicz, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
   The article explores how developments in Polish coal mining interacted with the creation of NSZZ “Solidarność”. The author shows how demand for coal affected working hours, and salaries, and how the new union’s fight for ...
  • Granice niezmienności stóp procentowych 

   Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
   Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
  • The Great Lockdown: information, noise and macroeconomic fluctuations 

   Brzoza-Brzezina, Michał; Wesołowski, Grzegorz (2021-01)
   This paper argues that noisy information about lockdown can cause undesired economic fluctuations. We construct a New Keynesian model with imperfect information about how long the lockdown would last. On the one hand, a ...
  • Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu 

   Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
   W opracowaniu przedstawiono przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, a także ocenę zmian w zasadach gwarantowania depozytów wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej.
  • Hardware and Software over the Course of Long-Run Growth: Theory and Evidence 

   Growiec, Jakub; Jabłońska, Julia; Parteka, Aleksandra (2023-09)
   Output is generated through purposefully initiated physical action. Production needs energy and information, provided by respective factors: hardware (“brawn”), including physical labor and physical capital, and software ...
  • The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI 

   Growiec, Jakub (2019-02)
   The article proposes a new conceptual framework for capturing production, R&D, and economic growth in aggregative models which extend their horizon into the digital era. Two key factors of production are considered: hardware, ...