Now showing items 502-521 of 924

  • Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
   Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. ...
  • Państwo sprawne i przyjazne 

   Mączyńska, Elżbieta (2011)
   Sądząc po bieżących informacjach o wzroście produkcji i sprzedaży w przemyśle i w budownictwie prawdopodobieństwo około czteroprocentowego wzrostu PKB w 2011 r. jest znaczące. Potwierdziła to projekcja Instytutu Ekonomicznego ...
  • Państwo w warunkach rewolucji publicznej : refleksje na kanwie wybranych publikacji 

   Mączyńska, Elżbieta (2016)
   Każdy system społeczno-gospodarczy wymaga ram, które wyznaczane są poprzez kompleksową koncepcję ustroju. Państwo jako suwerenny organizm jest bowiem polityczno-instytucjonalną formą organizacji społeczeństwa oraz ...
  • Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania 

   Rutecka, Joanna (2012-12)
   Gorvernment pension reserve funds have been created in many countries to offer additional source of financing for old–age pension systems in case they face significant deficit resulting from demographic reasons. This kind ...
  • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – współpraca państwa i biznesu a wpływ COVID-19 

   Cenkier, Agnieszka; Dec, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021)
   Współpraca państwa z sektorem prywatnym przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, zarówno tych dużych infrastrukturalnych, jak i tych mniejszych badawczo- -rozwojowych, od wielu lat ma swoje grono zwolenników wskazujących ...
  • Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy 

   Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
   Cechujące Polskę asymetrie, nierównowagi i antynomiczny dryf osłabiają potencjał rozwojowy. Przyczyny tego są złożone, nie tylko ekonomiczne i polityczne, ale też cywilizacyjno-kulturowe. Za proinkluzywnym wzorcem rozwoju ...
  • Patterns of Interdependence between Financial Development, Fiscal Instruments, and Environmental Degradation in Developed and Converging EU Countries 

   Zioło, Magdalena; Kluza, Krzysztof; Kozuba, Jarosław; Keleman, Miroslav; Niedzielski, Piotr; Zinczak, Paweł (2020)
   Environmental risks, in particular climate change and environmental pollution, are among the key challenges faced by modern governments nowadays. Environmental risks are associated with specific costs and expenditures ...
  • Payment bottlenecks in the European Union and in Poland 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014)
   The authors set themselves the goal of developing new instruments of deactivation payment blockades, the number of which has increased significantly in the Union in recent years European Union. Therefore, the theoretical ...
  • Payment by Results vs. Costs of 24-hour Standby in Hospitals: Evidence from Poland 

   Raulinajtys-Grzybek, Monika; Świderska, Gertruda Krystyna (2015)
   The purpose of the article was to identify the costs associated with hospital’s standby and to define methodology of calculating and reporting these costs. Standby costs were defined as the costs of the provision of ...
  • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition 

   Berthon, Jean; Davydoff, Didier; Gabaut, Laetitia; Klages, Michael; Prache, Guillaume; Rossi, Mariacristina; Rutecka, Joanna; Struwe, Klaus; Viver, Juan Manuel; Šebo, Ján (The European Federation of Financial Services Users, 2014-09)
   As stated by the European Commission in a 2013 staff working document, “the crisis has increased savers’ distrust in financial institutions and markets”. Similarly, the latest EU Consumer Markets Scorecard9 again ranks ...
  • Perła Korony Brytyjskiej. Kolonialny system pieniężny Indii 

   Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
   Under British rule the Indian rupee was initially a silver currency, then, since the late XIX century, the subcontinent adopted the gold exchange standard, and finally, in 1931, the currency left gold entirely, following ...
  • The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   The purpose of this article is to determine the degree, direction and strength of the impact of the studied variables, i.e. the state budget balance and the current account balance as part of Poland’s balance of payments ...
  • PIA Piasecki - specyfika upadłości w budownictwie 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
   Przedmiotem przedstawionych badań jest przedstawienie specyfiki upadłości przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Przeprowadzono pogłębioną analizę finansową firmy, uwzględniając najważniejsze wskaźniki finansowe oraz modele ...
  • Pierwszy kongres Polskiej Myśli Strategicznej 

   Mączyńska, Elżbieta; Kukliński, Antoni (2012)
   Myśl strategiczna rodzi się w polu kreatywnego napięcia pomiędzy realistyczną diagnozą doświadczeń historycznych a odważną wizją przyszłości. Takiego kreatywnego napięcia nie znajdujemy hinc et nunc ani w Waszyngtonie, ani ...
  • Piketty a sprawa polska Thomasa piketty’ego kij w neoliberalne mrowisko 

   Mączyńska, Elżbieta (2014)
   Niemalże w każdym z 16 rozdziałów liczącej 685 stron książki Thomasa Piketty’ego, profesor Paris School of Economics znaleźć można tezy, które w znacznej mierze przystają do przemian społeczno-gospodarczych i ustrojowych ...
  • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

   Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
   Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...
  • Planner–Doer – Self-control and Regular Study 

   Bentkowska, Katarzyna (2019)
   The systematic acquisition of knowledge is an important skill. Nevertheless, students seem to have problems with proper planning of their education and preparing their tasks on time. Referring to behavioral economics, this ...
  • Planowanie przebiegu projektów 

   Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...
  • Po co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu) 

   Mączyńska, Elżbieta (2019-11)
   Postawione w tytule referatu pytanie ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia społeczna gospodarka rynkowa to koncepcja, której korzenie wywodzą się z niemieckiej szkoły historycznej ...
  • Pod znakiem reglamentacji dewizowej. Europejski system walutowy w latach trzydziestych 

   Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
   The article explores the coherence of monetary systems in Europe after the Great Depression. It shows that while exchange rates remained more stable than in early 1930s, this was neither the result of international ...