Now showing items 793-812 of 924

  • Value creation in the service economy 

   Kuźnar, Andżelika (Warsaw School of Economics, 2016)
   This book consists of five chapters. The first one deals with the historic perspective of services within the economic literature. It introduces, primarily, the classical approach, represented by the writings and observations ...
  • Value relevance of companies' financial statements in Poland 

   Gruszczyński, Marek; Bilicz, Rafał; Kubik-Kwiatkowska, Monika; Pernach, Aleksander (2016-08)
   Paper presents three attempts to model the relationship between financial reports of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange and their market valuation. Main sections of the paper include: (1) overview of the ...
  • W kierunku globalizacji pracy 

   Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Państwa, korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje gospodarcze i organizacje pozarządowe stanowią grupy zasadniczych uczestników globalizacji. Działania tych grup podmiotów przyczyniły się do globalizacji pracy. ...
  • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
   Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
  • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej 

   Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2016)
   Globalizacja, integracja gospodarcza i rewolucja informacyjna to kluczowe procesy, które sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku coraz więcej przedsiębiorstw decydowało się na ekspansję międzynarodową. W ich rozwoju ważną ...
  • W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

   Kluza, Krzysztof (2017)
   Celem artykułu jest zaproponowanie zmian w ustawowych limitach zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu zwiększania bezpieczeństwa finansowego poszczególnych podmiotów jak i całego sektora. Obowiązujący ...
  • W poszukiwaniu wzorów tożsamości kobiet 

   Gładys-Jakóbik, Jolanta (2012)
   Badacze zjawisk społecznych wskazują na zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu wpływu dotychczasowej wiedzy, kwalifikacji i wykształcenia na przebieg karier zawodowych. Wykształcenie, jako element tradycji, było traktowane ...
  • W przededniu XX Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
   Kadencja ta przypadła na szczególnie burzliwy okres w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – z dwukrotną zmianą rządu, zapoczątkowanym w 2007/2008 roku największym w okresie powojennym i wciąż jeszcze nie do końca zażegnanym ...
  • Walut światy równoległe 

   Sobiecki, Grzegorz (2014)
   W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...
  • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
   Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...
  • Warunki utrzymania i poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim 

   Wysocki, Jacek (2008)
   In principle it tums out that the success of Polish companies on the common Europcan market depends on their ability to adapt to new conditions of competition. In practice this aim can be achieved by initiating suitable ...
  • Warunkowy optymizm 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
   Statystyki po raz kolejny przyznały rację optymistom. W konkurencji o trafność prognozy PKB zwyciężył Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU. Jego prognoza była najwyższa (1,5 proc.), a i tak niższa od rzeczywistości (1,7 ...
  • Was falling fertility in the communist Poland driven by changes in women’s education ? 

   Brzozowska, Zuzanna (2013)
   During the communist period, Poland experienced an educational revolution: millions of people moved up from primary to lower- und upper-secondary education. At the same time, completed fertility dropped substantially from ...
  • Weighting Sub-Populations in Longevity Inequality Research: A Practical Approach 

   Szulc, Adam (2017-08)
   The weights allowing calculation of life expectancy for a whole population as a weighted average of group-specific life expectancies are proposed. They are characterized by a minimum distance from the actual population ...
  • Wersja konspektu pracy doktorskiej będąca podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. „Kompleksowy system wczesnego ostrzegania jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem" 

   Paweł, Dec (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007)
   Tekst zwiera konspekt rozprawy doktroskiej nt. Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, który był podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. Autor krok po kroku opracował konspekt pracy doktorskiej, który ...
  • What happens after an investment spike - investment events and firm performance 

   Gradzewicz, Michał (2018-10)
   Our study aims at investigating the relationship between investment spikes andsubsequent productivity development at the firm level. We propose a novel identification scheme for the effects of an investment spike, using ...
  • What makes a successful scientist in a central bank? Evidence from the RePEc database 

   Rybacki, Jakub; Serwa, Dobromił (2021-04)
   This research analyzes factors affecting scientific success of central bankers. We combine data from the RePEc and EDIRC databases, which contain information about economic publications of authors from 182 central banks. ...
  • What the History of Economic Thought Can Teach Us 

   Kightley, Marta (2016-09)
   The purpose of this article is to outline the perspective of the history of economic thought as a important way of looking at economic problems. The author discuses reasons why this perspective can be more useful than ...
  • What Will Drive Long-Run Growth in the Digital Age? 

   Growiec, Jakub (2021-07)
   This paper considers the prospective sources of long-run growth in the future. Historically, in the industrial era and at the early stage of the digital era (which began approximately in the 1980s) the main growth engine ...
  • What would your parents say? The impact of cohabitation on intergenerational relations in traditional societies. 

   Baranowska-Rataj, Anna (2012)
   This article investigates the relationship between nonmarital cohabitation among young people and their relations with parents in the cultural and institutional settings that favour marriage over informal unions. We use ...