Now showing items 11-30 of 951

  • Analiza ilościowa finansjeryzacji 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
   Głównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do ...
  • Analiza jako metoda badawcza 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
   W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
  • Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości 

   Panek, Tomasz; Zwierzchowski, Jan (2019)
   W ramach Unii Europejskiej od dawna prowadzone są prace dotyczące pomiaru zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, a w tym jakości życia. W kolejnych traktatach Unii Europejskiej obserwujemy coraz wyraźniejsze ...
  • Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014 

   Rocki, Marek (2017)
   Jedną z charakterystyk absolwentów polskich uczelni rocznika 2014 zawartych w raportach "Ekonomiczne aspekty losów absolwentów" (dalej ELA) jest informacja o osobach samozatrudnionych (www.absolwenci.nauka.gov.pl, dane z ...
  • Analiza wybranych wskaźników sfery cyfrowej i finansowej w polskim sektorze bankowym w latach 2014-2018 

   Cirin, Piotr (2019)
   Cel: Ustalenie poziomu wybranych wskaźników zmian w sferze aktywności cyfrowej klientów oraz wskaźników finansowych w sektorze bankowym. Metodyka badań: W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników finansowych ...
  • Analyses of financing gap in the SME sector 

   Masiukiewicz, Piotr (2017)
   Among other barriers for investments in small and medium companies’ development – financing gap seems to be the most serious problem in many EU countries. Both financial institutions and state authorities will need some ...
  • Analysis of the debt repayment periods of local governments in Poland in the years 2007-2016 

   Kluza, Krzysztof; Dziemianowicz, Ryta (2019)
   As a consequence of the global financial crisis which began in 2008, the amount of debt of the local government sector in OECD countries has remarkably increased. In Poland, the debt of local governments has started to ...
  • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
  • Application of marketing instruments in the banking crisis 

   Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
   The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
  • Are Central Banks' Research Teams Fragile Because of Groupthink? 

   Rybacki, Jakub (2019-12)
   In the recent years, the great majority of central banks have globally failed to realize inflation targets. We attempt to answer a question of whether such failure resulted from insufficient organization of economic research ...
  • Are Ideas Really Getting Harder To Find? R&D Capital and the Idea Production Function 

   Growiec, Jakub; McAdam, Peter; Mućk, Jakub (2022-02)
   We supplement the 'Idea Production Function' (IPF) with measures of R&D capital. We construct a time series of R&D capital stock in the US (1968-2019) based on cumulated R&D investment. We estimate the IPF with patent ...
  • Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej 

   Jasiński, Michał (2017)
   Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium „pomocowej” choroby ...
  • Atlantic Bridges. Two Perspectives – Polish and Mexican 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy; Michalska-Haduch, Agata (2018)
   The aim of this paper is to examine the importance of the participation of Poland and Mexico, as medium‑sized countries, in institutions of the Atlantic Bridge, viewed from their perspective. We conduct an interdisciplinary ...
  • Atrakcyjność inwestycyjna Polski – prawda i mity 

   Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2013)
   Polska zajmuje relatywnie wysokie pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, co sprzyja pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie napływ BIZ przekłada ...
  • Atrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckich 

   Trzebiński, Wojciech (2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu teoretycznego opisującego rolę atrybucji doświadczeń konsumentów w kształtowaniu ich postaw wobec organizacji. Jako wniosek z analizy istniejących w literaturze ...
  • Audyt wewnętrzny wobec programów etycznych 

   Małecki-Tepicht, Łukasz (2023-02-12)
   Artykuł wskazuje nowe szanse, jakie daje zmiana Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego w obszarze audytu programów etycznych. Zilustrowane zostały wyzwania w obszarze analizy poziomów dojrzałości etycznej organizacji ...
  • Austrian banks in Poland up to 1948 

   Kaliński, Janusz (Wien; Paul Zsolnay Verlag, 2005)
   Austrian banks in Poland: in the Period of the Partitions, in Reborn Poland (1918-1939), during World War II, and communist rule in Poland to 1948.
  • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
   Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
  • Automation, Partial and Full 

   Growiec, Jakub (2020-04)
   When some steps of a complex, multi-step task are automated, the demand for human work in the remaining complementary sub-tasks goes up. In contrast, when the task is fully automated, the demand for human work declines. ...
  • Autostrady na Euro 2012 

   Kaliński, Janusz (2013)
   Decyzja o organizowaniu w Polsce Euro 2012 była wyzwaniem w sferze rozbudowy infrastruktury gospodarczej. Budowa autostrad stała się przykładem licznych problemów, które zwiększały koszty i powodowały opóźnienia w realizacji ...