Now showing items 21-40 of 924

  • Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej 

   Jasiński, Michał (2017)
   Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium „pomocowej” choroby ...
  • Atlantic Bridges. Two Perspectives – Polish and Mexican 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy; Michalska-Haduch, Agata (2018)
   The aim of this paper is to examine the importance of the participation of Poland and Mexico, as medium‑sized countries, in institutions of the Atlantic Bridge, viewed from their perspective. We conduct an interdisciplinary ...
  • Atrakcyjność inwestycyjna Polski – prawda i mity 

   Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2013)
   Polska zajmuje relatywnie wysokie pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, co sprzyja pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie napływ BIZ przekłada ...
  • Atrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckich 

   Trzebiński, Wojciech (2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu teoretycznego opisującego rolę atrybucji doświadczeń konsumentów w kształtowaniu ich postaw wobec organizacji. Jako wniosek z analizy istniejących w literaturze ...
  • Audyt wewnętrzny wobec programów etycznych 

   Małecki-Tepicht, Łukasz (2023-02-12)
   Artykuł wskazuje nowe szanse, jakie daje zmiana Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego w obszarze audytu programów etycznych. Zilustrowane zostały wyzwania w obszarze analizy poziomów dojrzałości etycznej organizacji ...
  • Austrian banks in Poland up to 1948 

   Kaliński, Janusz (Wien; Paul Zsolnay Verlag, 2005)
   Austrian banks in Poland: in the Period of the Partitions, in Reborn Poland (1918-1939), during World War II, and communist rule in Poland to 1948.
  • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
   Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
  • Automation, Partial and Full 

   Growiec, Jakub (2020-04)
   When some steps of a complex, multi-step task are automated, the demand for human work in the remaining complementary sub-tasks goes up. In contrast, when the task is fully automated, the demand for human work declines. ...
  • Autostrady na Euro 2012 

   Kaliński, Janusz (2013)
   Decyzja o organizowaniu w Polsce Euro 2012 była wyzwaniem w sferze rozbudowy infrastruktury gospodarczej. Budowa autostrad stała się przykładem licznych problemów, które zwiększały koszty i powodowały opóźnienia w realizacji ...
  • Azjatycki pivot od USA ku … ? 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017)
   We analyze the consequences of the change in US foreign policy following Trump's election for the President of the USA. The aim is to answer the question whether the US decision to turn away from its allies in Asia, will ...
  • The background of regulating non-bank loan institutions in Poland 

   Pindel, Estera; Martysz, Czesław (2019)
   Non-bank loan institutions in Poland often face a bad reputation or a lack of trust, are compared to “parabanks” and frequently recognised as companies operating at the borders of the law. Despite their membership in the ...
  • Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym 

   Doroszewicz, Stefan; Trzebiński, Wojciech; Zbierzchowska, Anna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   W pracy przedstawiono metody identyfikacji inherentnych właściwości – składowych nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu – oraz kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania ...
  • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

   Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
   Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
  • Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw -podstawowe problemy i obszary badawcze 

   Mączyńska, Elżbieta (2013)
   Kryzys globalny spektakularnie wykazał, że dokonujące się przemiany cywilizacyjne, postępujące procesy globalizacji, rozwój rynków kapitałowych i ponadnarodowych przedsiębiorstw oraz związana z tym złożona sieć powiązań w ...
  • Bankructwa linii lotniczych 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
   Przedmiotem przedstawionych badań jest rynek lotniczy w Polsce i na świecie. Szczegółowo zbadano kilka przypadków upadłości linii lotniczych z rożnych krajów. Ma to na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów ...
  • Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny, statystyczny i rzeczywisty 

   Mączyńska, Elżbieta (2013)
   Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw oraz innych jednostek mogą być uznane z jednej strony za przejaw niedostosowania tych jednostek do wymogów i przemian rynku, ale z drugiej strony za przejaw dysfunkcji społeczno-gos ...
  • Behavioral additionality: the role of cooperation with research institutions in fostering technological maturity of enterprises 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Mackiewicz, Marta (2022)
   The main aim of the article is to examine how cooperation with research institutions influences technological maturity of enterprises. It is accompanied with the additional aim, which is to assess the role of innovation ...
  • Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
   Spekulacyjne bańki cenowe na rynkach aktywów były przyczyną wielu kryzysów finansowych, łącznie z ostatnim globalnym kryzysem finansowo-ekonomicznym. Celem artykułu jest pokazanie roli czynników behawioralnych w tworzeniu ...
  • (Belief in) life after death impacts the utility of life before it - a difference in preferences or an artefact? 

   Jakubczyk, Michał; Golicki, Dominik; Niewada, Maciej (2016-04)
   In most of the religions the preservation of own, God-given, life is obligatory. The time-trade-off method (TTO) forces to voluntarily forego life years. We verify if this is a problem for the religious and how it impacts ...
  • Benefits and Costs of IFRS Implementation in Poland 

   Łazarowicz, Edyta (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017)
   The purpose of the study was: (1) to identify costs and benefits of IFRS implementation (based on literature review), (2) to examine stakeholders’ (preparers, consultants, investors and certified auditors) opinions on ...