Now showing items 1-2 of 2

  • Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej 

   Korpus, Joanna; Banach, Łukasz (2017)
   W artykule przedstawiono charakterystykę sektora i przedsiębiorstw nowych technologii, wskazano istotną cechę wtórną tych podmiotów, a mianowicie ich dużą skłonność do internacjonalizacji i rozwoju poprzez fuzje i przejęcia. ...
  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych 

   Korpus, Joanna; Banach, Łukasz (2017)
   W artykule przedstawiono strategiczne wybory przedsiębiorstw high-tech związane z realizacją strategii rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na źródła pozyskiwania wiedzy i technologii, ukazując znaczącą rolę w tym zakresie ...