Now showing items 1-1 of 1

    • Metodologia badania rynku pracy w turystyce 

      Kachniewska, Magdalena; Bednarska, Marlena; Para, Anna; Zawistowska, Hanna; Białowąs, Sylwester (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014)
      Raport zrealizowany w ramach umowy zawartej między Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Ministerstwem Sportu i Turystyki (nr umowy 2014 099/725/BP/05), której przedmiotem były w szczególności: analiza dostępności i jakości ...