Now showing items 1-1 of 1

    • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia 

      Krawczyk-Sokołowska, Izabela; Pierścieniak, Agata; Inków, Monika; Lisowska, Renata; Ropęga, Jarosław; Kamińska, Alfreda; Jakubiak, Monika; Widelska, Urszula; Sitko-Lutek, Agnieszka; Krot, Katarzyna; Lewicka, Dagmara; Dobrzanowski, Krzysztof; Bębenek, Piotr; Rostocki, Andrzej; Trzmielak, Dariusz M.; Krzymianowska-Kozłowska, Joanna; Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk; Zajkowska, Monika; Dziurski, Patryk; Mazurek-Łopacińska, Krystyna; Sobocińska, Magdalena; Bartkowiak, Paweł; Michalak, Szymon; Sobotkiewicz, Dariusz; Chomiak-Orsa, Iwona; Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta; Sanak-Kosmowska, Katarzyna; Motała, Daria; Bohdanowicz, Leszek; Urbanek, Grzegorz; Pilch, Kamila; Izabela Baruk, Agnieszka; Masłowski, Dariusz; Kulińska, Ewa; Rosiński, Jerzy; Hauke, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
      W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe, dotąd nieznane wielu menedżerom wyzwania globalne, społeczne i technologiczne.Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się m.in.: stopniowy wzrost znaczenia współpracy pomiędzy ...