Now showing items 1-1 of 1

    • Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski 

      Bąk, Henryk; Czarny, Elżbieta; Śledziewska, Katarzyna; Misztal, Piotr; Kulpaka, Paweł; Majewska, Maria; Talar, Sylwia; Sporek, Tadeusz; Januszkiewicz, Włodzimierz; Kuźnar, Andżelika; Wróbel, Anna; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Knap, Renata; Menkes, Jerzy; Michalski, Bartosz; Wróblewski, Marek; Daszkiewicz, Nelly; Łukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka; Stępień, Beata; Gryczka, Marcin; Geise, Andrzej; Molendowski, Edward; Żmuda, Małgorzata; Toporowski, Patryk; Ambroziak, Łukasz; Szypulewska-Porczyńska, Alina; Pera, Bożena; Grabowiecki, Jerzy; Szostak, Mieczysław; Kowalski, Arkadiusz Michał; Chilimoniuk‑Przeździecka, Eliza; Nacewska‑Twardowska, Aleksandra; Odrobina, Anna; Jastrzębska, Ewa; Legutko‑Kobus, Paulina; Czech, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
      Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością ...