Now showing items 1-2 of 2

  • 20 lat koniunktury w sektorze bankowym : z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 

   Kluza, Stanisław; Adamowicz, Elżbieta; Klimkowska, Joanna; Kluza, Krzysztof; Dędys, Monika; Gutkowska, Anna; Skikiewicz, Robert; Idzik, Marcin; Hamulczuk, Mariusz; Cholewiński, Radosław; Chmielewski, Tomasz; Białowolski, Piotr; Stolorz, Sebastian; Rogowski, Waldemar; Walczyk, Konrad (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Praca podsumowuje badania koniunktury gospodarki polskiej prowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku do 2019 roku. Omawiane są narzędzia pomiaru i ...
  • Polski sektor bankowy w latach 1999-2019 w świetle badań koniunktury w bankowości 

   Kluza, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wybrane procesy zachodzące w polskim sektorze banków komercyjnych w latach 1999-2019 w kontekście badań koniunktury w bankowości prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego ...